Dawne przedmieście, znane już od 1 poł. XVII w., leżące na wschód od miasta, po stronie płn., ob. ul. Partyzantów (od bastionu do ul. Kiepury). W 1633 Nowy Świat alias Hrubieszowska. Na pocz. XIX w. nazywany był także Przedmieściem Żydowskim lub Hrubieszowskim (od ulicy i drogi w kierunku Hrubieszowa). Był dość gęsto zabudowany, przeważnie jednak lepiankami, chociaż stała tu również jedyna podmiejska kamienica. W 1696 na 84 nieruchomości było aż 48 lepianek, tylko 7 chałup i 10 domów, 3 folwarki i 6 ogrodów oraz cegielnia. W 1770 - 50, w większości skupionych przy nieregularnym placu - a może rynku (między ul. Orlicz-Dreszera i Urzędem Wojewódzkim).
Do przedmieścia należały też osobno liczone ul. Kozacka vel Hrubieszowska i Grabowa (Drabowa) mające 42 i 41 posesji (1696). Często ulegało pożarom (np. 1672 spłonęło 37 domów). Przy ul. Grabowej znajdował się szpital i cmentarz żydowski (ob. teren WDK) oraz cegielnia (ob. nieużytek i cmentarz prawosławny). Na przedmieściu były także 4 winnice. Nowy Świat uległ likwidacji wraz z innymi przedmieściami po 1821. Obecnie w Zamościu, podobnie jak w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Chełmie i wielu innych miastach jest ul. Nowy Świat (boczna Krasnobrodzkiej).