Ur. w Krasnymstawie, mieszkał w Sitańcu, ukończył LO w Tomaszowie, mgr ekonomii (Akad. Ekonomiczna w Krakowie). Od 1980 pracuje w Zamościu, od 1983 w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego, w 1990-2023 nieprzerwanie jej prezesem.. Był radnym miejskim 1986-90 i oraz 1998-2018 z list SLD (podczas wyborów w 2006 najwięcej głosów ze wszystkich radnych), w ostatnich reprezentował "Zamość nasz wspólny dom", był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. W 2014 kandydował na prezydenta miasta (20% poparcia, trzeci wynik). W 2005 i 2011 otrzymał tytuł Samorządowiec - Spółdzielca roku, także "Zasłużony dla Zamościa" (2018).