Ur. w Ruszowie, ukończyła pedagogikę i historię na UMCS. w czasie okupacji czł. AK, w tajnym nauczaniu. Uczyła od 1949 w Zosinie (przez 22 lata), potem Żdanowie, a w 1974-78 była zastępcą dyrektora szkoły nr 2 w Zamościu. Należała do klubów literackich przy ZNP i WDK, była czł. MRN 1984-88, czł. ZW "Pax". Debiutowała zbiorem Wiersze (9 utworów) wydanych w USA (1986), napisała ponad 300 wierszy, wiele poświęconych Zamojszczyźnie. Kolejne tomiki to Deszcz słów (1991), Wszelka nadzieja w twojej miłości, Panie (1999), Mów do mnie sercem (2001), Wierz, cudów doznasz (2008), Wypłyń na głębię (2008). W 1992 zamieszkała w USA, udziela się w organizacjach polonijnych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOPMatka Adama Niklewicza.