Ur. w Zamościu, absolwent I LO (1959) i Akademii Rolniczej w Krakowie, na której pozostał jako pracownik naukowy. W 1993-99 prorektor. Prowadził badania nad pasożytami zwierząt gospodarskich, a także czynnikami wpływającymi na poziom zarażenia. Autor ponad 120 prac z tej dziedziny (2002). Współpracuje z instytutami w Tours, Tuluzie i Pradze.