Ur. w Zamościu, ukończył I LO (1979) jako prymus, teologię moralną na KUL (1992). Święcenia otrzymał w 1984 w Kolegiacie. Jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w 1992-97 był wicerektorem diecezjalnego WSD. Wykłada na KUL, w 2001 habilitacja, od 2003 prof. dr hab. i prodziekan Wydziału Teologii, kierownik katedry teologii moralnej (znany w świecie specjalista od anglikańskiej teologii moralnej), ob. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wykłada m.in. w Jerozolimie, w zamojskich szkołach wyższych. Autor ok. 90 prac (2006). Od 2010 mianowany przez Benedykta XVI czł. Rady Naukowej Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uczelni Kościelnych (obok świeckich z Anglii, Włoch, Holandii i Irlandii).