Ur. w Rosji. Do Zamościa przybył z Janowa, gdzie 1921-30 także sędzią śledczym Sądu Okręgowego, po wojnie notariuszem. Por. rez. 3 p.a.l., działał w konspiracji (ps. "Ojciec"). Czł. założyciel PTTK, działacz SD. Mieszkał w domu Kallwajta, później ul. Jasna 8. Zmarł wskutek nieszczęśliwego potknięcia się na Plantach, spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).
Miał 3 synów:
Jerzy (1920-2001) lekarz, spoczywa na Powązkach w Warszawie,
Zygmunt Adam (1921-41) harcerz, czł. ZWZ-AK, zm. w obozie w Oranienburgu (gruźlica),
Piotr (1925-1990, powstaniec warszawski,  był w niewoli niemieckiej, prawnik.


 * W wyniku okoliczności po śmierci Piotra Obniskiego, na utrzymaniu syna Jerzego - już w Warszawie - był „Dom kobiet” (siedem). Mieszkały z nim jego żona, 2 córki, matka, ciotka „Marynia”, wujenka Pelagia (z d. Maruchin, d. dama dworu) i bratanica gimnazjalistka.