Nazwa dawnych pól leżących po obu stronach ul. Krzywej, od l. 30.  jako ul. Oboźnej. Nazwa jest prawdopodobnie reliktem z czasów oblężeń twierdzy. W tym miejscu przed zlikwidowaniem znajdowały się przeniesione na drugi (zachodni) brzeg Janowice. Występował też (wg akt z 1948) jako Obóz Dolny - zach. stare koryto Łabuńki, wsch. ul. Krzywa, Obóz Górny - zach. ul. Krzywa, wsch. ul. Orzeszkowej.