Na przełomie l. 40 i 50. równolegle z jadłodajnią Emilii Lisowicz, obiady domowe wydawała Salomea Stryjek (ul. Grodzka 9), przyjmując do 30 osób, w poł. l.  50-tych Zofia Wiszniowska (ul. Kasprowicza 5). Później znowu na Grodzkiej do poł. l. 60-tych cieszące się renomą obiady gotowała Wanda Grechuta. Z tej domowej formy gastronomii korzystała zamojska inteligencja pracująca. Mniej popularne były domowe u p. Dragan (ul. Spadek), p. Malinowskiej (ul. Kasprowicza) i pod koniec l. 60-tych p. Wypych (ul. Sadowa). Od 2004 obiady domowe wydaje  Iwona i Aleksander Pańczyk (ul. Wyszyńskiego 3).


 * Z inicjatywy Związku Pań Domu oddział w Zamościu w Klubie Rodziny Urzędniczej odbył się 16 i 17 XII 1938 dwudniowy pokaz kulinarny znanej instruktorki z Warszawy Julii Czechowskiej (opłata 2 zł), ponadto dwugodzinny pokaz dla pomocnic domowych bezpłatnie. (afisz z zamojskiego Archiwum)