W l. 20. zawody lekkoatletyczne urządzano za Rotundą. W mieście była od 1927 strzelnica, w parku boisko z bieżnią (do wojny) i kort (1923-76, wydzierż. w 1930, na 3 lata). W 1935-39 z inicjatywy gen. W. Bortnowskiego powstał park sportowy im. Hetmana J. Zamoyskiego, otwarty i poświęcony z udziałem ministra W. Świętosławskiego. Funkcjonował jako obiekt WKS na obszarze 10 ha z nowoczesnym na tamte czasy stadionem z bieżnią, kortami, boiskami do koszykówki i siatkówki, strzelnicą małokalibrową (w 1936 po tragicznym wypadku zamknięta), wieżą spadochronową, ogródkiem jordanowskim i pływalnią. Plany budowy Domu Sportowego przerwała wojna.
W ciągu kilku lat powstawał, otwarty 8 V 1949, niewielki, ogrodzony żywopłotem, szkolny ośrodek sportowy przy ul. Akademickiej (po 2 boisko do siatki i kosza, bieżnia 125 m, skocznia, boisko trawiaste do ćwiczeń gimnastyki, szatnia). W 1957 za jedną z najlepszych uchodziła sala gimnastyczna w ...Liceum Pedagogicznym, salę miało Liceum Męskie i "Ekonomiku", małą salkę miała ZSZ,  sali gimnastycznej nie miała natomiast żadna szkoła podstawowa.Boisko PLSP znajdowało się przy ...Pl. Wolności.
W 1963 halę o przepisowych wymiarach otwarto w szkołach mechanicznych. Od 1964 powstawał przy szkole nr 9 Międzyszkolny Ośrodek Wychowania Fizycznego i Sportu, od 1975 Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy. W 1965 powstało pierwsze boisko asfaltowe (LO nr 2). W 1970 były w mieście 2 boiska do piłki nożnej, 7 do siatki, 1 do kosza, 7 sal gimnastycznych od 21x10,5 m (w 1960 - 1). W 1977 oprócz stadionu - 3 boiska treningowe, 12 do siatkówki, 8 do koszykówki, 9 do ręcznej, 4 portów tenisowych, 10 sal gimnastycznych (w tym 6 zastępczych, w 1980 już 14), 2 bieżnie żużlowe.  w 1987 - 54 boiska i 7 sal gimnastycznych.
Od 1971 istnieje hala sportowa. Od 1982 w OSiR czynna jest kręgielnia (pod pomieszczeniami sprawozdawców, sprowadzona z NRD). Też osobne hasła: Lodowiska, Korty tenisowe, Pływalnie.
Miejską infrastrukturą sportowo-rekreacyjną zarządzał początkowo  POSTiW, od 1976 Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Od 2012 powstają modne w Polsce nowoczesne siłownie zewnętrzne: obok przedszkola przy ul. Reja - 5 urządzeń (od IX 2012), przy parku - 4, a w 2013 przy ul. Oboźnej - 4.