Ur. pod Garbowem. Do Zamościa przybył w 1922 z Warszawy, gdzie wg Pieszki był już znanym artystą (?). Przez prawie ćwierć wieku pracował w Zamościu jako introligator, przez pewien czas w drukarni, od 1932 prowadził renomowaną introligatornię i ramiarnię (do ok. 1950). Zajmował się też konserwacja książek, a nawet katalogowaniem bibliotek. Uchodził za wybitnego fachowca, jego dziełem były oprawy okolicznościowe dla odwiedzających miasto Marszałka i Prezydenta. Zakład mieścił się przy ul. Kościuszki 7 (po wojnie ul. Żeromskiego 9). Założył w 1926 i z energią kierował przez 13 lat Tow. Śpiewaczym "Lutnia". Uczestnik Zjazdu Bibliofilów we Lwowie (1928). Występował jako inscenizator patriotycznych obrazków, deklamator (np. w święto Chrystusa Króla). Autor wielu artykułów w miejscowej prasie, a nawet wierszy ("Tygodnik Zamojski", 1944). Był też znanym zbieraczem pamiątek z dziejów walk o niepodległość. Chodził w czamarze. Uchodził nie tylko za melomana, ale trochę i oryginała. Był wiceprezesem miejscowego Tow. Miłosierdzia "Caritas" (do 1950). W 1945 wystąpił z inicjatywą miesięcznika "Zamość Odrodzony", a rok później własnym sumptem wydał apel-ulotkę w sprawie łaźni w Zamościu. Jeszcze w 1956 oprawiał książki dla biblioteki miejskiej. Mieszkał przy Kilińskiego (dom Kawałków). ul. Moniuszki.