Założony został w 1895 przy ul. Akademickiej (na przeciw gmachu Akademii) - urządzenia gimnastyczne plac do gier i zabaw. W 1917/18 ponownie urządzony (gimnazjum żeńskie miało boisko przed fasadą wsch., a seminarium na dziedzińcu wewnętrznym). Był znacznie dłuższy niż po wojnie, okolony szpalerami starych kasztanów i krzewów. Czynny  do l.60. W 1939 powstały tu rowy przeciwlotnicze. Stacjonująca na przeciw żandarmeria dokonywała tam od jesieni 1939 egzekucji, kolehna w I 1940 (17 osób) - w ciągu kilku miesięcy kilkaset osób, ok. 2 tys. podczas okupacji, pierwszych mordów dokonali jednak w tym miejscu Sowieci.
Wg innych informacji w X 1939 jeńców polskich rozstrzeliwano na dziedzińcu Akademii i zakopywani w "ogródku". Ofiarami zapełniano wcześniejsze rowy lotnicze (M. Sochański). Pod koniec wojny hitlerowcy ekshumowali ofiary do Lasku Sitanieckiego, pozostałych złożono w 1946 na Rotundzie. W 1962 odsłonięto pomnik (osobne hasło).


 * T. Garlicki (matura 1931) - Miejscem ćwiczeń była zazwyczaj polana z lewej strony boiska, dość ściśle otoczona co najmniej z 2 stron drzewami i chaszczami. Strona mniej zadrzewiona była widownią, na której rozstawiane tam ławy i krzesła zajmowali goście widowiska. Po sąsiedzku lokował się bufet, na którym harcerki z żeńskiego gimnazjum sprzedawały lody i wodę sodową, lub - jak kto wolał - herbatę i ciastka.