W IV 1947 przystąpiono do jego założenia na terenie d. cmentarza żydowskiego (1,6 ha). W północnej części wzniesiono w 1949 pawilon (jadalnia, kuchnia, umywalnia, szatnia, spiżarnia, mieszkanie dozorcy) z tarasem na dachu, stał do końca XX w. Obok był plac zabaw, fontanna z brodzikiem. Czynny był od godz. 11 do 19 (150 dzieci). Latem organizowano tam półkolonie, 1-majowe festyny. W l. 60-tych od strony ul. Partyzantów powstał dom kultury. Z końcem XX w. zaniedbany, nieużytkowany. Zarządzany przez Stow. na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zabudowę oprotestowała zabudowę Komisja rabiniczna. W 2012 wycięto kilkanaście drzew. 
W 1960 w czynie społecznym powstał z inicjatywy Bazylego Kawałki ogród jordanowski przy ul. Kilińskiego, a w 1965 na Karolówce przy szkole nr 8.


 * Z dokumentów MRN (1946) - Plac po cmentarzu żydowskim (2,5 ha) w czasie okupacji całkowicie zniszczonym, zniwelowanym, z pobudowanymi barakami, okala wysoki parkan służący na załatwienie potrzeb. Rada zaakceptowała pomysł aby rozpocząć pomysł nad utworzeniem ogródka jordanowskiego.