Jedyny w Zamościu jego ślad znajduje się w kamienicy Rynek Wielki 14 - odkryta w 1956 na belkowym stropie izby tylnej - ormiańska inskrypcja Pobłogosław Boże temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Amen. Ob. także na pamiątkowej tablicy w elewacji hotelu "Renesans".