W l. 20. zlokalizowane zostało po wsch. stronie ul. Lipskiej (za ob. spółdz. "Autonaprawa"). Po wojnie miejsce obozowania Cyganów. Dzierżawione, w 1946 jako pastwisko pod krzakami na "Zamczyskach". W 1946  miasto wydzierżawiło pastwisko na tzw. Bębenku i "Starej Strzelnicy"" na Plantach. Natomiast wiosną 1948 wydzierżawiono bliżej niezlokalizowane zw. "Doły". W 1945 wzmiankowane pastwisko gromadzkie przy ul. Żdanowskiej.