Był pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (1997-98), wcześniej senatorem III kadencji i wiceministrem edukacji narodowej. Od 1991 dr hab., od 2011 prof. zwyczajny. W 2011 został czł. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Autor ok. 100 publikacji (1998).