Ur. w Hucie Borowskiej k. Chodla, od 1905 w zawodzie cukiernika, od 1921 z własną pracownią. W 1931 otrzymał dyplom mistrzowski cukiernika i przeniósł się do Zamościa, gdzie założył ciastkarnię, którą prowadził z bratem Lucjanem (później w Kielcach). Mieściła się przy ul. Ormiańskiej, potem w piwnicy na rogu ul. Moranda i Kościuszki, w czasie okupacji firma Wolskiego, od X 1944 sam. Żona Wanda prowadziła przez kilka lat kawiarenkę "Ziemiańska" (ul. Bazyliańska). Po wojnie wykupił kamienicę w Rynku Wielkim i tam umieścił zakład, tradycje cukiernicze (zob. Cukiernia Pachutów) kontynuował syn Stanisław Pachuta (osobne hasło).