Ur. w Lublinie,syn Bolesława (osobne hasło: Pachuta Bolesław), od 1931 w Zamościu, ukończył tutejszą szkołę przemysłową, w l. 30. pracował w Lublinie. Od X 1944 wytwarzał w Zamościu cukierki, od 1946 pod firmą "Wytwórnia Cukierków" (ul. Ormiańska, od 1948 w Rynek Wielki 12). We wczesnym okresie powstawały w niej również cukierki, takie jak landryny, raczki, krówki, nawet śliwki w czekoladzie, czy baranki. Prawie pół wieku był to jeden z dwu renomowanych staromiejskich zakładów ciastkarskich, a w l. 80. największy w mieście (przec. 2 tys. ciastek dziennie).  Był m.in. zastępcą starszego cechu, po jego śmierci zakład prowadziła do 1997 synowa Anna (ze wspólnikiem). Ob. w tym miejscu nadal jest cukiernia.