Ur. w Warszawie, od 1915 w Zamościu, pracowała szpitalu, czynna w zbiórkach dobroczynnych. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (D).