Ur. w Jastrzębcu na Podolu. Był lekarzem powiatowym w Zamościu, również okulistą, udzielał się w komisjach pomocy repatriantom, walki z pijaństwem. Działacz Koła Pracy Społecznej. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (P).