Ur. w Opoczyńskiem, z wykształcenia prawnik, od 1969 w redakcji "Sztandaru Ludu", w 1972-73 w zamojskim oddziale. Był największą indywidualnością spośród pracujących tu dziennikarzy, autor kilku ważkich artykułów dotyczących zamojskiej kultury i renowacji (Zamojski dramat, KiŻ nr 2/1972). Także relegent, współorganizator kina studyjnego w „Stylowym", twórca jego działalności programowej. Później w Białymstoku był dyrektorem wojewódzkiego wydziału kultury i z-cą szefa znanych w kraju "Kontrastów". Po powrocie do Lublina  m.in. naczelnym "Relacji", z-cą red. naczelnego w "Akcencie", wykładał na UMCS i Wyższej Szkole Dziennikarstwa, reprezentował Lubelszczyznę w Narodowej Radzie Kultury, był czł. ZG SDP.