Ur. w Łabuniach, służył w lwowskim 6-tym samochodowym dywizjonie, od 1934 kierowca, przedwojenny hrabiowski szofer. W czasie okupacji prcował w Baudlaitungu, 1944-45 w wojsku, 1945-50 w spółdzielni inwalidzkiej, 1955-60 w pogotowiu ratunkowym. Od 1960 taksówkarz, w 1968 przewodniczący koła taksówkarzy przy Zrzeszeniu Pryw. Handlu i Usług.