Otwarta 9 IX 1928 przy ul. Sienkiewicza 29 przez Spółdzielnię "Robotnik" (osobne hasło), czynną do dzisiaj "jedynka". Zakład zbudowano w 140 dni (widny, higieniczny, nawet łazienka) wypiekał 4 t. dziennie (chleb w bibułkowych kopertach), zatrudniał 10 osób. Przed 1939 powstawał chleb pytlowy, podczas wojny razowy i bułki, po wojnie żytni kartkowy.
W czasie okupacji działał w niej konspiracyjny ruch "Podaj chleb", do zasłużonych w tamtym czasie piekarzy należeli Czesław i Stanisław Horoch, Stanisław Bargieł, Michał Marcinkowski. W 1943 piekarnię przejęła niemiecka SWG (sprowadziła maszyny z Holandii). W 1945 w piekarni PSS wykonywano tylko 50% przedwojennej produkcji, pracowało 5 piekarzy, kierownik, magazynier, sprzątaczka. Piekarze zarabiali na akord 3 gr od kg chleba i 9 gr od kg białego pieczywa.
W 1965 wypiekała rocznie 897,5 t chleba i 199 t. pieczywa drobnego (ówczesna zdolność na dobę 5,7 t). Po wojnie, gdy powstały już duże piekarnie PSS, chleb z "jedynki" był bardziej poszukiwany zawsze cieszył się zasłużoną renomą.