Ur. W Dubience, uczył się w Zamościu, Lublinie, w Czechach (rolnictwo), członek POW, w czasie wojny walczył m.in. pod Lidą i Kijowem, trzykrotnie ranny, służył w grupie ochrony rządu Paderewskiego, kurierem specjalnym między Kijowem i Warszawą, bronił Zamościa podczas komunistycznej rewolty. Po wojnie zamieszkał w Zamościu, Kierował filią fabryki Wolskiego z Lublina, później zajął się rolnictwem - rodzinną firmą rolno-ogrodniczą "Bogoria", następnie w firmie Zipserów w dziale sprzedaży, od 1931 mieszkał w Sitańcu. W czasie okupacji w podziemiu, po zajęciu majątku m.in. w Mościskach, później mieszkał w Zamościu ("Bogoria", ob. między CPN i hotelem), prześladowany jako kułak, od 1970 w Warszawie, Tam zmarł.