nowo otwartego gimnazjum w Zamościu, sportretowany przez E. Kopcińskiego (obraz w gabinecie dyrektora). Syn lekarza Kazimierza Porębskiego, mieszkali w Domu Centralnym, w 1925 zdał maturę. Został oficerem marynarki, zmarł przedwcześnie.