Utworzone w 1949, Pierwsze dzieci przyjęto w 1 V 1950, a pierwszą kierowniczką została Zofia Ćwik, później przez wiele lat Teresa Adamowicz. Mieści się w przy ul. Gminnej 32, w budynku dawnej synagogi (1957 - 60 dzieci), od 1963 po adaptacji drugiej części powiększone. Do dobrej tradycji przedszkola należała nauka francuskiego. W ciągu 60 lat w jego murach ponad 7 tys. dzieci. W 2010 150 dzieci w 6 oddziałach (dyr. Małgorzata Godziszewska).