Powstało w 1919 jako ochronka, w drewnianym nieskanalizowanym domu Biernawskich (ul. Partyzantów 80B) i mieściło się w nim nieprzerwanie do wojny. Od 1927 przedszkole, przez cały ten czas pod zarządem Heleny Listowskiej.