Powstało 1 IV 1918, nawiązując do ochronki  tego imienia sprzed I-szej wojny (zał. 1905). Mieściło się przez pewien czas w d. klasztorze klarysek (3 pomieszczenia), od 1934 w murowanym d. domu Altbergów tzw. starym taborze przy ul. Okopowej 1, prawdopodobnie jednak z przerwami (w nadszańcu). W 1928 przejęte przez miasto - odtąd Przedszkole Miejskie nr 1 św. Franciszka (1933 - 44 dzieci). Długoletnią kierowniczką była Stanisława Kaletówna (od 1922). W czasie okupacji Niemcy umieścili tam szkołę. W 1945 Przedszkole nr 1 otwarto ponownie przy ul. Okopowej 1 (1954 - 110 dzieci, 1957 - 110, 1964 - 136, 1972 - 130) i jest tam do dzisiaj, chociaż do 1967 na poddaszu były mieszkania. W l. 50 powstała altana i weranda, w 1981 pożar na rok wyłączył przedszkole z użytkowania. Funkcję kierowników, a potem dyrektorów pełnili m.in. Eleonora Gontarz, Wacław Gontarz, Krystyna Olszańska i po ponownym otwarciu Wiesława Komar (1981-85), Jolanta Markiewicz (1985-2012), Dorota Szewczyk (2012-17), ob. Małgorzata Mróz. Do najdłużej pracujących należała Kazimiera Węcławik (prawie 38 l.) i Amelia Taras.
Po ponownym otwarciu przez następne lata  miało charakter artystyczny,  współpracowało z instytucjami kultury. Od 2014 było jedyne w Polsce jest przedmiotem swoistej akcji artystycznej - podczas Międzynarodowego Festiwalu Fresku (osobne hasło: "Frescopolis") kolejne elewacje pokrywane były malowidłami ściennymi.