Była to właściwie ulica (obie nazwy używane równolegle), znana od XVII w. Biegła od Nowego Światu na północ, do skrzyżowania z ul. Łanową (zaczynała się w pobliżu b. bazy MPK, "odcinała" narożnik osiedla Planty, prowadziła aleją przecinającą starą i nową część cmentarza, by przejść w ul. Przemysłową) i dalej skręcając na płn.-wsch. jako trakt skierbieszowski. Zabudowana była jednostronnie (ok. 20 domów), po zach. stronie znajdowała się duża cegielnia (ob. zbieg ul. Przemysłowej i Peowiaków). Zlikwidowana po 1821.