W tabeli dochody (za rok poprzedni) i miejsca w województwie lubelskim. Za rok 2002 ogłoszono także ranking pólroczny, tu odnotowano tylko te firmy, które nie znalazły się w rocznym podsumowaniu (kursywa). Dochód bez miejsca w tabeli oznacza, że podany został na podstawie zestawienia z następnego roku.
Do 2001 podawano tylko 100 firm. W 2009 zrezygnowano jednak z podawania firm poniżej 100 miejsca (znalazły się te które odnotowały zestawienia branżowe).

1997-2000

 rok

1997 1998 1999 2000
 miejsce/dochód

 m.

 d.

 m.

 d.

 m.

 d.

 m.

 d.

 ZE/ZKE

 9

 285,2

 9

 340,7

 9

 381,7

 5

 423,8

 ZSM

64

 30,0

 59

 51,7

 60

 55,8

 57

 49,4

 ZFM

72

25,6

 67

37,8

 66

42,2

 61

40,6

 "Delia"

 -

 -

 77

 34,0

 72

 38,6

 68

 30,9

 PEC/"Dalkia"

 -

-

 -

 -

 84

24,8

 -

 -

 ZZZ

 -

-

 -

 -

  99

 15,5

 90

 13,7

 Chłodnia "Mors" 

 -

 -

 -

-

 -

 -

 93

 12,4

 PPKS

 -

 -

 

-

 -

 -

 95

 11,5

 2001-2005

 rok  2001  2002  2003  2004  2005
 miejsce/dochód m. d. m. d.  m.  d. m.  d.  m. d.
 ZKE  9  432,5  9  485,7  7  525,0  7  612,4 7  662,7
 "Delia"  74  26,6 83 19,0  -  -  -  -  -  -
 ZFM 58 40,2 - - - - - - - -
 Chłodnia "Mors" 94 13,7 - - - - - - - -
 PPKS 95 13,5 - - - - - - - -
 "Energozam" - - b.m. 19,0 77 22,0 59 32,5 86 35,4
 PEC/"Dalkia" - - - - 129 16,0 - - 96 28,9
 LHS - - - - 24 177,0 - - 16 179,8
 "Mars" - - - - 50 103,4 - - - -
 ZZZ  -  -  -  -  -  -  69  27,9  103  24,6
 PGK  -  -  -  -  -  -  98  18,1  118  20,0
 "Agtel"  -  -  -  -  -  -  -  -  105  23,8

2006-2010

 rok 2006
2007 2008 2009 2010
 miejsce/dochód

 m.

 d.

 m.

 d.

 m.

 d.

 m.

 d.

 m.

 d.

 ZKE/PGE

 6

 653,4

 -

 691,7

 7

 868,5

 5

 871,7

 -

 -

 PGE Dystrybucja 

 -

 -

 -

 -

 13

 391,7

 10

 382,9

 -

 -

 PEC/"Dalkia"

 -

 -

 83

 29,8

 99

 29,0

 77

 33,2

 -

 -

 ZZZ  102

 21,7

 96

 25,3

 108

 26,4

 105

 21,0

 -

 -

 Chłodnia "Mors"  112

 17,0

 120

 15,3

 112

 17,0

 120

 15,3

 93

 22,2

 PPKS

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 108

 8,8

 -

 -

 LHS

 15

 289,4

 8

 326,1

 16

 318,0

 18

 213,3

 10

 309,7

 "Energozam"

 66

 40,4

 68

 48,8

 71

 51,6

 69

 40,5

 58

 53,6

 PGK

 107

 19,6

 108

 20,0

 118

 22,6

b.m.

 24,2

 88

 26,3

 Spółdz. "Ogród"

 121

 12,7

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 MZK

 133

 9,8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 "Budzam"

 141

 6,8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 "Animex"

b.m.

 80,1

 32

 114,1

 

 -

 -

 -

 -

 -

 "Azet"

 -

 -

 136

 10,4

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 PSS

 -

 -

 58

 59,7

 58

 70,4

 51

 75,3

 47

 77,7

 "Dachpol"

 -

 -

b.m.

 14,8

 131

 16,3

 -

 -

 -

 -

 "Spomasz"

 -

 -

b.m.

 17,2

 133

 15,8

 -

 -

 -

 -

 "Farbacol"

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 102

 12,3

 111

 13,2