W ramach utworzonego  w 1918 Sądu Okręgowego powołano prokuratora i 3 podprokuratorów. Prokuratorami okręgowymi byli: 1918 Józef Gałęziewicz, 1918-19 Włodzimierz Skalski, 1919-26 Józef Skolimowski, 1926-33 Hieronim Piotrowski, 1933-37 Tadeusz Korolko, 1938-39 Wilhelm Strumieński.
W 1946 - zatrudniała 13 osób. W 1951 powołano Prokuraturę Powiatową, szefował jej m.in. Józef Iwaniak (l. 60-te), Czesław Kamiński, Mieczysław Czekaj, Jan Osuch. W 1965 wpłynęło 2382 doniesień, z tego załatwiono, lub skier. do sądu 634, umorzono 855. W 1973 było w Zamościu 9 prokuratorów powiatowych.
W 1975 powstała Prokuratura Wojewódzka (ul. Pereca, też do 1992 w pałacu) i Prokuratura Rejonowa. W 1977 pracowało 10 prokuratorów wojewódzkich i 6 rejonowych, a 1986 po 10-ciu w obu. Prokuratura Rejonowa w 1986 zatrudniała 10 prokuratorów, 1991 - 15, w 1999 - 20 (5330 spraw).
Prokuratura Wojewódzka zatrudniała łącznie 39 osób (1985 - 6764 sprawy). 1 IV 1992 została zastąpiona ośrodkiem zamiejscowym prokuratury lubelskiej (7 prokuratorów + 5 w międzyrejonowym Biurze śledczym). 1 X 1995 reaktywowana (10 prokuratorów, przedtem 14). W 2003 w zamojskiej Prokuraturze Okręgowej powstał wydział śledczy tzw. "piątka" (szefem Marek Grodzki), do skomplikowanych spraw, gł. związanych z korupcją, już sprawę prezesa PZU Montkiewicza). W 2005 cała Prokuratura Okręgowa zatrudniała 70 prokuratorów i asesorów, 17-18 tys. spraw rocznie (ok. 20 umarzanych). W 2002 zamojska "okręgówka" sklasyfikowana została na 2 m. w Polsce, w rankingu "Wprost" w 2004 - II m., 2005 - I m. W 2014 w okręgowej pracowało 20 prokuratorów, w rejonowej 17. Od 2016 siedziba Prokuratury Okręgowej mieści się w odnowionym zabytkowym obiekcie przy ul. Orlej 2.
Szefowie Prokuratury Wojewódzkiej i Okręgowej: 1976-90 Wiesław Kubicz (zm. 2013), 1990-92 Stefan Jaworski, 1995-2006, Stanisław Cieszkowski 2006-2016 Marek Grodzki, 2016-2018 Jerzy Ziarkiewicz, 2018-19 Rafał Kawalec, 2019-24 Mariusz Rymarz, od 2024 M. Buczek; Prokuratury Rejonowej: 1981-90 Stanisław Borkowski, 1990-93 S. Cieszkowski, 1993 Romuald Sitarz, 1993-2001 Ryszard Bartosik, 2001-2006 Mirosław Buczek, 2006-2007 Dorota Kamińska-Piluś, 2007-2008 Artur Kubik, 2008-2016 Ewa Łoza, od 2016 Ewa Jałowiecka-Śliwa.
S. Jaworski (osobne hasło), późniejszy szef warszawskiej Prokuratury Wojew., został 1 XII 1993 - nadal przez kilka lat mieszkając w Zamościu - jednym z 12 sędziów Trybunału Konstytucyjnego (nie przyjął teki ministra sprawiedliwości). S. Cieszkowski (osobne hasło) był wcześniej szefem Prokuratury Wojew. w Gdańsku, w 1996 wrócił też po 4 latach pracy w Prokuraturze Wojew. w W-wie Artur Tukiendorf (1962), który prowadził tam wiele głośnych spraw (gen. Płatek, podwójne głosowanie w Sejmie).


  * Obsada w 1925 - prokurator Józef Skolimowski, podprokuratorzy: Wincenty Krajewski, Michał Flur, Mieczysław Dobromęski, Włodzimierz Adolf, Ignacy Bobek. Sędzia śledczy powiatowy Stanisław Matkowski.