Ur. w Lublinie, absolwent zamojskiego II LO (1980) i SGPiS (1985), na którym podjął pracę dydaktyczno-naukową. Od 1988 w USA, najpierw wykładał na uczelni w Blacksburg st. Virginia (1991 doktorat), 1991-98 na Northwestern University Evanston st. Iiilinois, habilitacja w SGH (2002), obecnie prorektorem tej prestiżowej uczelni. Specjalizuje się w mikroekonomii, zajmował się m.in. problematyka karteli w Unii Europejskiej.


 * Był wychowankiem zamojskiego MDK, gdzie konstruował swoje minicary i zdobywał czołowe miejsca na ogólnop. zawodach.