Szkoła rosyjska 4-klasowa, czynna od IX 1869 w gmachu d. Akademii (34 uczennice, obok inspektora, 6 nauczycieli, także 4 damy klasowe). Później przybyło uczennic: 1878/9 - 52, 1886/7 - 180,  1896/7 - 169, 1904/5 - 175, 1913/4 - 189 z tego 56% Rosjanek, katoliczek 19%). W 1897 Od 1898/9 przy progimnazjum początkowa pounicka szkoła żeńska. 10 II 1902 uczennice dołączyły do protestu kolegów przeciw nauczaniu religii po rosyjsku. W 1911 zapadła zgoda na przekształcenie w gimnazjum, ostatecznie od 1913/14 (7-klasowe). W 1915 ewakuowane do Bardiańska (zaledwie 15 uczennic). Do szkoły uczęszczała znana lekarz Klementyna Rachoń (1895-1973).


 * Aleksandra Zagórska wspominała po latach, że karano ją 10-letnią uczennicę, za polską mowę, ośmieszając na lekcjach Polskę i jej historię. Pamiętała przymusowe nabożeństwa w cerkwi. Nawet religii i polskiego uczono po rosyjsku. I dodaje - znajdowali się polscy księża i nauczyciele, którzy to robili