Tygodnik społeczno-gospodarczy, ukazywała się w Zamościu 26 III - 27 VIII 1939 (19 numerów). W podtytule wymieniano: Zamość - Biłgoraj - Tomaszów (tytuł drukowany dużą, czerwoną czcionka przez całą szerokość kolumny). Miała format 47x31,5 cm, objętość 6-10 stron, ilustracje. Redaktorem i wydawcą był Zbigniew Klaudel, jego zastępcą Zygmunt Branicki (obaj prawnicy). Redakcja mieściła się przy Pl. Wolności. Nakład 1500, później 2600 egz. (20% zwrotów), cena 20 gr. Przeważająca część każdego numeru wypełniały bieżące sprawy Zamościa. Dużo miejsca zajmowała polityka międzynarodowa. Ukazywało się też sporo wierszy miejscowych autorów (Stefan Miler, Józef Majkut). Komplet "Prawdy" posiada zamojskie muzeum.