Ur. w Telechanach (Pińszczyzna), przeżył z rodziną zesłanie na Syberii, posiadał wykształcenie średnie niepełne, pianista. W Zamościu zamieszkał przed wojną (ul. Piłsudskiego, od 1944 pod nr 6), po wojnie akompaniował podczas imprez (1948 "Tydzień Sztuki"). 27 IV 1947 urządził popis muzyczny 20 swoich uczniów. Zm. w stanie wolnym.