Drugi wysokonakładowy tygodnik w mieście, Pierwszy numer wyszedł 21 III 1990, pod niebieską winietą widniał Zamość - Chełm (16 s.0. Wydawcą było PW "Kadex", a red. naczelnym Zdzisław Kazimierczuk (z-ca Sławomir Starzyński, sekretarz Teresa Wolik-Dubaj), redakcja mieściła się w Nowej Bramie Lubelskiej. Po 4 miesiącach redakcję przeniesiono do Chełma (do IV 1992).