Zorganizowany po raz pierwszy 22 II 1996 przez Teatr Muzyczny w kawiarni "Hades", z udziałem 13 uczestników, statuetkę "Aleksandra" (na cześć A. Bardiniego) i 300 zł otrzymał Mariusz Suszek z Zamościa (za Imogenę Zembatego), II. Mira Krużel, III. Olga Zakościelna (obie z Biłgoraja), a nagrodę specjalną otrzymała Anna Jusiak.
Od następnego roku w tytule także "Aleksander", w 1998 miał już ogólnopolski charakter (ponad 40 osób), w 1999 był to III Ogólnop. Amatorski Konkurs Piosenki Aktorskiej Zamość'99 (12 wykonawców kilkudziesięciu zgłoszonych.
1998
 I. Olga Zakościelna - Biłgoraj, II. Julia Cipior - Opole, III. Bogusław Krajewski - Ciechanów
1999  I. Albert Opolski - Ostrowiec Św., II. Diana Świder - Zamość, III. Agata Solarska - Gorzów Wlkp.