Miesięcznik konspiracyjny AK BIP dla oddziałów partyzanckich obwodu zamojskiego, powielaczowy, wychodził w 1944, 75 egz., red. ppor. "Rogala" i ppor. "Lasocki".