Z pocz. XIX w. miasto opłacało sprawcę miejskiego (rakarz, czyściciel). W 1812 odbudowano spalony w oblężeniu dom czyściciela stojący na Podgroblu Żdanowskim. Do 1907 dom rakarza (z niem. hycel) i grzebowisko zwierząt mieściły się w rejonie ob. "Delii", a po założeniu na przyległym terenie cmentarza żydowskiego, rakarnia znajdowała się przy ul. Kresowej - przy granicy miasta (za ob. Szpitalem im. Jana Pawła II). W 1921 nakazało rozpoczęcie wyłapywanie psów w samopas i bez namordników. a ponadto wyreperowanie skrzyni na psy.
Przez wiele lat funkcję czyściciela pełnił Wilhelm Zygmunt, w l. 40. Jan Zygmunt, przez pewien czas także przed nim Władysław Sokołowski. Do jego zadań należało wyłapywanie wałęsających się zwłaszcza po Nowym Rynku nie tylko psów, ale także świń i kóz (1924). Charakterystyczną "budę" hycla można jeszcze było spotkać na pocz. l. 60. (wyłapywanie psów, zbieranie padliny).


* Czyściciel W. Zygmunt - przystąpić do wyłapywania psów i świń chodzących samopas po rynkach i ulicach miasta i przedmieść, winien to robić codziennie (12 IV 1921)