W 1656  podpisał przeciw Polsce traktat z Bohdanem Chmielnickim, następnie ze Szwedami na mocy którego miał z nimi dokonać rozbioru Polski. W 1657 ruszył na Polskę, zajmował m.in. Kraków, Lublin i Warszawę. Pod Zamościem stawał dwukrotnie 23 IV i 8 VII zwracając się listami do ordynata o przyłączenie się do niego. Twierdza była przygotowana, a on z respektem nie podjął się na nią ataku.


  * Za B. Rudomiczem - potężne fortyfikacje zbiły go z tropu. Stanął po drugiej stronie stawu, a Zamoyski wysłał mu żywność na obiad. Przez posłów oświadczył, że przybył okazyjnie nie jako wróg, lecz jako bliski i brat. Żołnierze jednak sporo szkód poczynili w okolicach.