Pierwszy, aresztowany w 1822 dekabrysta rosyjski, przyjaźnił się z Puszkinem. Przez półtora roku więziony w twierdzy zamojskiej, 15 X 1827 skazany dożywotnio na Sybir.