Ur. w Zamościu, z wykształcenia ekonomista (UMCS). Odbył też staż w Wyższej Szkole Zarządzania i Handlu w Charleville. Pracował w UW, następnie był pełnomocnikiem Izby Rzemieślniczej w Lublinie na wojew. zamojskie i dyr. Centrum Informacji Handlu Zagranicznego w Zamościu. W 1989 stanął na czele wojewódzkiego SD, będąc również czł. Centralnego Komitetu SD, był także wiceprzew. MK SD Później został czł. Unii Wolności, następnie działaczem KLD (wiceprzew. ZW, w 1993 kandydował do Sejmu). Był m.in. wiceprzewodniczącym WRN i MRN (do 1988). W 1992 utworzył PZ "Auto Centre" z udziałem kapitału francuskiego, zostając jego dyrektorem.
Jego zasługą było umieszczenie kopii płyty poświęconej Piłsudskiemu w Rynku Wielkim.