Ur. w Paulinowie (Puławskie), ukończył Politechnikę Wrocławską, doktoryzował się na Politechnice Lubelskiej (1981). Zakład Energetyczny był do 1998 jego jedynym zakładem pracy, przechodząc w nim drogę do stanowiska dyrektora naczelnego i prezesa ZKE (1991-98). Później dyr. Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie, od 2004 prezes "Agtelu". Działał w NOT (przewodniczący RW), w Stowarzyszeniu Energetyków Polskich (prezes oddziału). Autor 15-tu proj. racjonalizatorskich i 4 patentów (1998). W 1999 wynalazł napęd nożny dźwigniowy typu RABIG opatentowany i zastrzeżony w 2006 w kilkudziesięciu krajach świata (European Patent Office nr 1232089). W oparciu o ten napęd skonstruował dwa oryginalne, energooszczędne pojazdy: Rabig i Stepnoga, a także wózek inwalidzki. Powstają w jego zakładzie produkcyjnym przy ul. Śląskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji i referatów. Honorowy Obywatel Krasnegostawu.


 * Rower towarzyszył mi od najmłodszych lat i znam jego podstawowe wady. Postanowiłem je wyeliminować. Za najważniejszą wadę stosowanego napędu uznałem występowanie tzw. strefy jałowej, która podczas jazdy nie wykonuje żadnej efektywnej pracy. Zastąpiłem więc ruch obrotowy przekładni zębatej, ruchem wahliwym dźwigni napędzających. Jazda polega na naciskaniu i zwalnianiu pedałów, a nie tradycyjnym kręceniu. Dźwignie działają niezależnie po ob u stronach (można jechać nawet ze złamaną nogą - naciskając jedną dźwignię). za "Tygodnikiem Zamojskim" z 2000