Ur. w Zamościu, ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej (1968). Całym życiem zawodowym związany z Zamościem. Pracował w PMRN, później w PKZ (1970-76), WBPP (1979-89) i PSOZ jako Wojew. Konserwatora Zabytków (1989-98). Był autorem projektów renowacji kilkunastu kamienic rynkowych, głównie przy ul. Staszica.