Zewnętrzne elementy fortyfikacji, usytuowane przed kurtyną (osobne hasło), niższe, przeznaczone do jej obrony. Rawelin tworzą na planie trójkąta 2 odcinki wałów (ziemne, obmurowane) z przedpiersiem i szyją otwartą od strony kurtyny. Dzięki nim i czołom bastionów miasto miało narys wielkiej gwiazdy.
Pierwsze nie całkiem foremne raweliny powstały w 1810-12 przed kurtynami 4-5, 5-6, 7-1 (osłonięte dodatkowymi wałami tzw. półksiężycami) i 2-3. W następnym etapie skasowano półksiężyce, wzniesiono 2 nowe raweliny, a wszystkie otrzymały regularny już kształt (z 7 kurtyn tylko jedną (6-7), broniła zbliżona kształtem luneta. Po kasacie twierdzy uległy częściowemu zburzeniu i stopniowej niwelacji. Zachowały się pozostałości obu rawelinów płn. - w parku oraz rawelinu 5-6 (bok ok. 120 m) w których usytuowano amfiteatr.