Jedna z najcenniejszych relikwii w Katedrze. Sprowadził ją do fundowanej świątyni Jan Zamoyski, wraz z dokumentami kurii rzymskiej z 20 I 1595 potwierdzającymi jej autentyczność (podpisał notariusz Ascanius Malliotus), ob. w AGAD. Rąbek szaty (velum peplum) Naśw. Maryi Panny (niecałe 3 cm) pochodził z kościoła św. Anastazji w Rzymie. Puzderko z relikwią przechowywane jest w cylindrze z kryształu górskiego szlifowanym ornamentem roślinnym, wys. 15 cm (cały relikwiarz 28 cm), nieznanego autorstwa. Szczególnie czczona była przez Tomasza Zamoyskiego, który pod koniec życia zabrał ją do pałacu i do kolegiaty wrócił blisko wiek później. Jest to jeden najwybitniejszych tego typu zabytków w sztuce polskiej i jedno z wybitniejszych dzieł jubilersko-złotniczych w Polsce przełomu XVI/XVII w.