Ukończył uniwersytet w Wilnie, od 1839 praktykował w Janowie, w 1843 lekarzem m. Szczebrzeszyna, w 1846 został lekarzem obwodu zamojskiego, pełniąc też służbę w szpitalu zamojskim, jako lekarz I klasy. Zm. w Hyżej na karbunkuł.