Rower nowego typu wymyślony i skonstruowany w Polsce przez zamościanina Ryszarda Rabiegę w 2002. Jego oryginalność polega na zastosowaniu wynalezionego przez niego napędu dwoma niezależnie działającymi dźwigniami (ruch obrotowy zastąpiony ruchem wahadłowym). Rowerem tym jeździła Jolanta Kwaśniewska.