W 2005-2008 zrealizowano I, II i V etap rewitalizacji, z 25,7 mln zł - 18,4 mln pozyskanych z Europ. Funduszu Rozwoju Regionalnego środków w ramach ZPORR. Prace rozpoczęto w IV 2005 realizacją V etapu (kostka brukowa, elewacje kamienic), łącznie wykonano m.in. remonty 60 kamienic, z konserwacją portali, obramień i sklepień, modernizacją dziedzińców, remont Rynku, modernizację ulic. W 2007-2009 prowadzone były prace przy 5 zespołach fortecznych, dofinansowane ze środków Mechanizmu Europ. Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. "funduszy norweskich" w wys. 5,902 mln euro (całkowity koszt 8,551 mln euro) i dotacją 1,5 mln zł z ministerstwa.
Od 2009 prowadzone są prace w ramach proj. "Zamość miasto UNESCO pomnik historii produktem turystycznym polskiej gospodarki" (66,7 mln zł, z unijnych środków 39,5 mln zł), przewidywane jest m.in. odtworzenie pierścienia obronnego twierdzy, parku, amfiteatru. Na dużą skalę ze środków zewnętrznych korzysta także zabytkowa katedra.


 * Prof. Jerzy Kowalczyk - Nie podoba mi się słowo rewitalizacja. Oznacza dokładnie  "wskrzeszenie umarłych". Miasta natomiast nie umierają, żyją po prostu skromniej. Taki jest też Zamość. (do "Gazety w Lublinie")