Klub Tenisowy, powołany 26 XI 1993 z inicjatywy red. Janusza Kawałki (wieloletni prezes), jako Zamojskie Tow. Tenisowe KT "Return". Rok później miasto wydzierżawiło 60 arów. W V 1995 przy ul. Studziennej otwarto 6 kortów (od 2007 - 7, oświetlone), następnie z trybuną, szatnią, natryskami.
W 1997 wśród młodzieży 12 klub w Polsce, wśród 100 najlepszych młodzików mając aż 12 zawodników. Najlepszymi zawodnikami w dziejach klubu byli: Przemysław Gawda, Wojciech Różyło i obecnie Grażyna Teresińska (osobne hasło: Tenis ziemny). Barwy: zielono-żółto-czerwone. W 2008 liczył ok. 500 czł. (wśród nich całe rodziny), z których 80 uczestniczyło w zawodach, w 2013 w stowarzyszeniu 200 czł., szkolono 110 osób (4 trenerów, przez kilka lat konsultantem był W. Pikulski, trener kadry narodowej juniorów). W 2003 klub był organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów, także MP Dziennikarzy (1995, 1998). Od 2013 prezes Krzysztof Kalinowski (wcześniej Adam Bachta, Jerzy Liberadzki), ob. Anna Smyk.
Od 2019 odbywa się memoriał Jerzego Osoby.


 * W ciągu pierwszych 10 lat wymieniani wśród najlepszych byli: P. Gawda, W. Troć, K. Kawałko, W. Różyło, P. Jurny, T. Kołtun, K. Marczewski, I. Jurny, M. Kornet, K. Tymczak, D. Orłowski, M. Kwarciany, P. Sobczuk, J. Czarniecki, D. Orłowska.
 * W 2003 zarząd - prezes J. Kawałko, wiceprezesi A. Bachta i J. Liberadzki, skarbnik A. Grabowski, , czł. A. Orłowski, J. Różyło, M. jawor, J. Ślusarczyk, komisja rewizyjna: przewodniczący R Sitarz, czł. K. Bork, W. Troć.
 * Na zamojskich kortach grali prezydent Kwaśniewski, bp. Śrutwa, ludzie kultury J. Englert, B. Ścibak, W. Paszt, A. Supron, A. Strejlau, L. Ćmikiewicz, R. Szurkowski.