(Reszetiłowicz, Rieszetiłowicz). Pochodził z Galicji, kształcił się we Lwowie i Wiedniu (1854-57). W Zamościu od 1867, był proboszczem parafii unickiej. W 1875 przeszedł na prawosławie i był tu nadal aż do śmierci proboszczem, uczył religii w progimnazjum. Przejawiał dużą pomysłowość i aktywność kulturotwórczą mającą na celu przeciąganie na prawosławie, zakładał szkoły ros. (na Majdanie i w Barchaczowie), przy progimnazjum chór na wysokim poziomie i internat w gmachu Akademii, organizował fundusze na stypendia dla uczennic.


 * Ks. Reszetyłowiczowi to, a nie komu innemu zawdzięcza mnóstwo osób w Zamościu i z okolic gwałtowne zepchnięcie katolików do Unii, pod tytułem, że babka lub pradziadek byli kiedyś unitami. ("Gazeta Narodowa" z 1869)